Ing arsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani

JURNAL LAPORAN PPDB
SMP NEGERI 4 PURWANTORO
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
TANGGAL : 19 Juni 2013

NO
JUMLAH ROMBEL
DAYA TAMPUNG
NILAI
JUMLAH PENDAFTAR
KET
1
5
155
28,00 – 28,99
27,00 – 27,99
26,00 – 26,99
25,00 – 25,99
24,00 – 24,99
23,00 – 23,99
22,00 – 22,99
21,00 – 21,99
20,00 – 20,99
19,00 – 19,99
18,01 – 18,99
< 18,00
-
1
8
25
30
31
38
33
12
12
1
6
Tertinggi        :  27,65
Terendah      : 13,30
A               : 185
       C                :     2
       Cabut          :     10
Jml              : 197

JURNAL HARIAN SEMENTARA PPDB
SMP NEGERI 4 PURWANTORO
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
TANGGAL : 18 Juni 2013

NO
JUMLAH ROMBEL
DAYA TAMPUNG
NILAI
JUMLAH PENDAFTAR
KET
1
5
155
28,00 – 28,99
27,00 – 27,99
26,00 – 26,99
25,00 – 25,99
24,00 – 24,99
23,00 – 23,99
22,00 – 22,99
21,00 – 21,99
20,00 – 20,99
19,00 – 19,99
18,01 – 18,99
< 18,00
-
1
8
17
23
17
34
30
12
12
1
5
Tertinggi        :  27,05
Terendah      : 16,75
A               : 155
      C                :     5
Jml              : 160