Ing arsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani

Learning Tool

1. Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris  2012/ 2013

    A. Kelas VII

          1. Prota
          2. Promes
          3. Syllabus
          4. Rpp

    B. Kelas VIII
          1. Prota
          2. Promes
          3. Syllabus
          4. RPP

    C. Kelas IX
          1. Prota
          2. Promes
          3. Syllabus
          4. RPP

No comments:

Post a Comment