Ing arsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani

Contoh functional text schedule

1 comment: