Ing arsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani

1 comment: